CENTRUM TERAPII PROTONOWEJ RINECKERA

Dr Hans Rinecker

CENTRUM TERAPII PROTONOWEJ RINECKERA (RPTC) z siedzibą w Monachium jest pierwszym w pełni certyfikowanym centrum protonoterapii w Europie stosującym technikę protonową.

Centrum założone zostało w 2009 roku przez Doktora Hansa Rineckera.

W 2016 roku zarejestrowano na świecie już 90 ośrodków leczących lub przygotowujących się do leczenia pacjentów protonami.

Ta jednoznaczna zmiana rozwoju radioterapii polega na przewadze techniki aplikowania promieni w zajętym chorobą organie za pomocą protonów z jednoczesną bardzo skuteczną ochroną znajdujących się w pobliżu zdrowych tkanek, w przeciwieństwie do obecnie powszechnie stosowanego leczenia za pomocą promieniowania fotonowego X.

Centrum RPTC prowadzi swoją działalność od marca 2009 r. i jest w stanie przeprowadzić terapię u 4000 pacjentów rocznie. Terapia w naszym centum jest dostępna dla pacjentów posiadających ubezpieczenie obowiązkowe lub prywatne, jak również dla wszystkich, którzy mogą pozwolić sobie na opłacenie kosztów leczenia z własnej kieszeni.

Centrum RPTC posiada europejską certyfikację CE i uzyskało oficjalną zgodę Bawarskiego Urzędu d.s. Ochrony Środowiska (Landesamt für Umwelt) na prowadzenie działalności leczniczej.

Nasz ośrodek posiada też zezwolenie na stosowanie promieniowania w przypadku nowotworów wcześniej leczonych promieniami fotonowymi X, oraz na leczenie zgodnie z reżimem protonoterapii.

CENTRUM TERAPII PROTONOWEJ RINECKERA (RPTC) nie prowadzi medycznych badań naukowych ani eksperymentów medycznych.